Uzman Dr. Hüsniye Önelmiş Dermatoloji Kliniği

Çalışma Saatleri : Hafta içi : 9 - 17
Telefon : 0 (344) 225 51 11

Cilt yenileme ve gençleştirme (Youlaser MT )
2 Lazeri Aynı Anda Atan Son Teknoloji

Eski teknoloji ablatif cilt yenileme lazerlerinin aksine eş zamanlı ve ardışık atım sayesinde çift dalga boyunu tel pulse'de atabilen son sistemdir.

10600 nm Co2 ve 1540 nm Erglass lazerlerin her ikiside suda emilerek ısıya dönüştürülür. Non ablatif bir dalga boyu olan 1540 nm Erglass lazer 10600 nm Co2 lazere göre suda 10 kat daha hızlı emilir. Bu sebeple; dokuyu çok hızlı buharlaştırır ve çevre dokular üzerinde çok az termal etki oluşturur. Böylece cilt kızarmaz soyulmaz. Co2 lazerler ise su tarafından daha yavaş emildiği için dokularda termal hasar oluşur. Youlaser MT ile bu iki mod (Erglass ve Co2) ayrı ayrı kullanılabildiği gibi Mix mod sayesinde iki lazeride tek pulse'da ardışık ve eşzamanlı atabilmek mümkündür.

Avantajlar

Bu atımın avantajı; yüksek enerjilerde atım yapılan Co2 lazerin öncesinde Er: Glass lazer atım yaparak o bölgedeki suyun bir miktarının buharlaştırılmak ve Co2 lazer ile normalden daha az enerji vererek maximum derinliğe inilmesini sağlamaktır. Örneğin; sadece Co2 lazerle 20 watt'ta yapılan bir işlemde alınan etkiyi Mix mod'da Erglass+Co2 atımla aynı etkiyi fakat daha az down time ile 8 watt güçle sağlamak mümkündür. Ya da klasik Co2 ile aynı dozu vermek ama birkaç kat fazla derinliğe inebilmek. Ardışık atım teknolojisi sayesinde daha düşük enerji ile daha derine penetrasyon ve bu sayede daha hızlı iyileşme söz konusudur.

Maximum Etki: 2 lazeri aynı anda atan son teknoloji. Ciltte en az hasarla maksimum etki. Daha yeni ve güzel bir cilt için.

Hasta Konforu

Eşzamanlı atımda ise cihazda Co2 dalgaboyu ile ablasyon yaparken Er:Glass ile koagülsayon yapıldığı için kanama yaşanmaz. Cerrahi ve tarayıcıyla yapılan tüm uygulamalarda oldukça önemli bir fonksiyondur. Bu sayede klasik Co2 sonrasında yaşanması muhtemel olan komplikasyonlar minimize edilir ve hasta konforu maksimumda sağlanır.

Dalgaboyları tarayıcı ve cerrahi başlıklarla yukarıdaki atım özelliklerinden farklı olarak ayrı ayrı da kullanılabilmektedir.