Uzman Dr. Hüsniye Önelmiş Dermatoloji Kliniği

Çalışma Saatleri : Hafta içi : 9 - 17
Telefon : 0 (344) 225 51 11

Verrukalar (Siğil)

Siğil derinin çok sık görülen bir çeşit virus infeksiyonudur. Deride oluşan iyi huylu selim tümörlerdir. Vücudumuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Virüs derinin en üst tabakasındaki hücreleri etkileyerek, hücrelerin çoğalmasına ve aşırı keratin üretimine sebep olur. İlk başladığında toplu iğne başı büyüklüğündeyken, haftalar veya aylar sonra bezelye boyuna ulaşır. Özellikle tırnak çevresindekiler çatlayabilir veya infekte olup iltihap kapabilir.Siil çoğu kez de basmakla ağrılıdırlar.

Siğil Neden oluşur? Siğil oluşma sebepleri nelerdir?

Siğilin etkeni, insan papilloma virusu (HPV) denilen ve şimdiye kadar 120 farklı tipi tespit edilen bir çeşit virustur. Virusun bazı tipleri onkojenik yani kanser yapıcı potansiyele ve yapıya sahiptir.

Siğiller en sık hangi yaşlarda görülür?

Siğiller en çok 10-20 yaşlar arasında görülür. Bu yaşlardaki kişilerin yaklaşık olarak %10’unda siğil bulunur.

Siğil çıkması başka hastalık belirtisi olabilir mi?

Eğer genital bölge dışında yerleşen siğiller çok fazla sayıda veya yaygın değillerse başka bir hastalığın göstergesi değildir. Vücudun her tarafına yayılmış ve tedaviye rağmen çok kolay nüks ediyorsa , yani tekrarlıyorsa , vücudun bağışık sisteminin (immun sistemin) zayıf olduğunu gösterir.

Bu durumlarda AIDS gibi bağışık sistemini zayıflatan hastalıklar açısından hasta incelenmelidir. Kadınlarda genital alanda yerleşen siğiller %90 oranında ileride rahim ağzı kanseri yapacakları için mutlaka hem tedavi edilmeli hem de 6 ayda bir jinekolog tarafından takip sıkı bir şekilde edilmelidirler.

Siğil ağrı yapar mı?

Özellikle basınca maruz kalan bölgelerde yerleşen siğiller, yani ayak tabanı, tırnak çevresi ve eklem yerlerindeki siğiller ağrı yapabilir. Bu sebeple ayak tabanına yerleşen siğiller nasırla çok sık karıştırılır. Oysa siğiller yandan basmakla, nasırlar üzerine basmakla ağrılıdırlar.

Siğil çıkmasının zararı nedir?

Siğillerin en kötü zararı kadınlarda ve genital bölgede yerleşenlerde görülür. Buradaki siğiller eğer tedavi edilmezlerse %90 oranda rahim ağzı kanserine neden olurlar. Ayrıca görüntü itibarıyla kozmetik bir probleme neden olurlar ve kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Siğil bulaşıcı mıdır?

Siğillerin bulaşıcı özelliği bilinmektedir. Bulaşmada özellikle travmanın katkısı vardır. Siğiller, genellikle basınca uğrayan veya kaşınan yerlerde ortaya çıkarlar. Viruslar sağlam deriyi kolayca geçemezler ve siğil oluşturamazlar. Eğer deride hasar, çizik, harabiyet varsa kolaylıkla yerleşirler. Aşırı manikür ve tırnak yemek tırnak çevresine siğilin yerleşmesini çok kolaylaştırır. Ayak tabanında yerleşen siğiller ise en çok banyo zemini ve banyo malzemeleri ile spor malzemelerinden , spor ayakkabılarından bulaşır.

Zührevi bir hastalık (cinsel temasla geçen hastalık) olarak kabul edilen genital siğiller ise daha çok cinsel ilişki ile bulaşır. Tek bir cinsel temas ile siğilin bulaşma şansı ise en az %50-70’dir.

Kalıtımın,irsi geçiş ,hamileliğin ve stresin etkisi var mı?

Kalıtımın doğrudan bir etkisi olmamakla beraber, eğer kalıtsal olarak geçen ve bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık varsa kişi siğile kolay yakalanabilir. Sık nüksler ve tekrarlar gözlenebilir.

Hamilelik siğile yakalanmayı kolaylaştıran fizyolojik bir durumdur.

Stres, sıkıntı,üzüntü, depresyon gibi psikolojik faktörler siğile zemin hazırlayan etkenlerdir.

Siğil nasıl tedavi edilir?

Tedavinin asıl amacı siğili uzaklaştırmak ve yok etmektir. Farklı uygu tedavi yöntemlerinin hiç birinin % 100 başarı şansı yoktur. Tedavi sonucunu etkileyen en önemli iki faktör ,İşlemin doğru bir şekilde uygulanması ve İşlem sırasında hastanın virüse karşı sahip olduğu bağışıklık derecesidir.

Siğil tedavisinde; asit salisilik, laktik asit, 5-Fluorourasil içeren solüsyonlar, koterizasyon (yakma tedavisi), kriyoterapi (sıvı azot tedavisi), lazer, podofilin, podofilotoksin, bleomisin, psikoterapi gibi yöntemler sıklıkla kullanılır.

Siğil tedavisinden sonra nüks görülür mü?

Tedavi ile sadece görünen siğilleri yok edilir. Fakat yapılan çalışmalar, siğilin çevresindeki 2 cm lik sağlam alanda virusun varlığını göstermiştir. Muhtemelen tedavi sonrası nüksler de bu yerlerde bulunan virüslerden kaynak bulmaktadır. Tedavi sonrası tekrarlama olasılığı ortalama %30 civarındadır. Eğer tedavi sonrası ilk 6 ayda tekrarlama yoksa, nüks olasılığı azaldı demektir.

Siğil çıkması önlenebilir mi?

Burada önemli olan genital siğillerin bulaşmasını önlemektir.Siil için en büyük bulaşma yolu cinsel ilişki olduğu için, tek eşlilik en iyi ve en kolay çözüm yoludur. Prezervatif kullanımı da bir başka kısmi çaredir. Prezervatif siğil bulaşması için tam bir koruyucu değildir.